Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО: ЦВЕТАН ЦВЯТКОВ МАРКОВ ДО: ПЕТЪР БОРИСОВ МИНЧЕВ ДО: ДОЙКА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА

статус: 
Неактивно

ДО: ЦВЕТАН ЦВЯТКОВ МАРКОВ
ДО: ПЕТЪР БОРИСОВ МИНЧЕВ
ДО: ДОЙКА ЙОРДАНОВА МИНЧЕВА

Публикация на:: 
Сливен

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-329509-20.10.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.418.331 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, м. Лозарски връх.

 

ДО РАЙОН „ТРИАДИЦА” СТОЛИЧНА ОБЩИНА

статус: 
Неактивно

ДО
РАЙОН „ТРИАДИЦА”
СТОЛИЧНА ОБЩИНА

Публикация на:: 
София - град

Във връзка със заявление вх. рег. № 01-82244-21.03.2017 г.

ДО: МАРИЯ ИВАНОВА НОВАЧКОВА НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕБАНОВ ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КОСАЧЕВ РАДОСЛАВ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

статус: 
Неактивно

ДО:
МАРИЯ ИВАНОВА НОВАЧКОВА
НИКОЛА ИВАНОВ КОЛЕБАНОВ
ЙОРДАН КОСТАДИНОВ КОСАЧЕВ
РАДОСЛАВ ВЪРБАНОВ ВЪРБАНОВ

Публикация на:: 
София - град

Уведомяваме Ви, че административното производство по заявление рег. № 01-108687-12.04.2016 г. от ИВАН АЛЕКСАНДРОВ КЛИСУРСКИ до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София за изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 68134.1939.1046, 68134.1039.427, 68134.1939.420, 68134.1939.419, 68134.1939.1118 и 68134.1939.1119, район „Витоша“ се прекратява на основание чл. 77, ал. 3 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР).

КРАСИМИР ХРИСТОВ КИРЧЕВ

статус: 
Неактивно

КРАСИМИР ХРИСТОВ КИРЧЕВ

Публикация на:: 
София - град

На основание чл. 26, ал. 1 и чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че във връзка със заявление вх. №  01-246338-11.08.2017г. от Ваня Петкова Павлова до Службата по геодезия, картография и кадастър (СГКК) София, е поискано изменение в кадастралната карта и кадастралните регистри на недвижимите имоти (КККР) за коректно отразяване схемата на самостоятелен обект – ателие №6, находящо се в сграда с идентификатор 68134.1384.777.1, бул. „Ломско шосе” № 178, район „Надежда”.