Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СТЕФКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

статус: 
Неактивно

ДО
СТЕФКА ДИМИТРОВА ИВАНОВА
АТАНАС ДИМИТРОВ АТАНАСОВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление рег. № 94-12572 / 01.03.2013 г.до СГКК София, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-22-409 / 22.03.2013 г., засягащо имоти с идентификатори 02511.4605.228, 02511.4605.228.1, 02511.4605.228.2...пълен текст

Дo: СОТИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

статус: 
Неактивно

Дo:
СОТИР ГЕОРГИЕВ ДИМИТРОВ

Публикация на:: 
Сливен

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-2127 / 21.03.2013 г.  в СГКК Сливен, подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-20-196 / 08.04.2013 г., засягащо имот с идентификатор 67338.519.91, 67338.519.91.1, 67338.519.91.3, 67338.519.91.4, 67338.519.91.5, 67338.519.91.6, 67338.519.91.7, 67338.519.91.2...пълен текст

Дo: ЗОРНИЦА АНДРЕЕВА ЗАХАРИЕВА ИВАН МЕТОДИЕВ ГЕШЕВ ж.к. Слатина, бл. 69а, вх. Б гр. София До: НИКОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТАНОВА ж.к. Надежда, бл. 461, вх. Б гр. София До: КАТЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА ж.к. Зона Б-18, бл. 10, ап. 32 гр. София Дo: ГЕОРГИ СТОЯНОВ Г

статус: 
Неактивно

Дo:
ЗОРНИЦА АНДРЕЕВА ЗАХАРИЕВА
ИВАН МЕТОДИЕВ ГЕШЕВ
ж.к. Слатина, бл. 69а, вх. Б
гр. София
До:
НИКОЛИНА ВЕСЕЛИНОВА КРЪСТАНОВА
ж.к. Надежда, бл. 461, вх. Б
гр. София
До:
КАТЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА
ж.к. Зона Б-18, бл. 10, ап. 32
гр. София
Дo:
ГЕОРГИ СТОЯНОВ ГЕШЕВ
ж.к. Слатина, бл. 2, вх. Г, ап. 63
гр. София
До:
ЦВЕТАНА ДИМИТРОВА ГЕШЕВА
До:
ВИОЛЕТА ГЕОРГИЕВА МАНОВА
До:
СТОЯН ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 99-61201 / 29.10.2012 г. до СГКК София, подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-22-1222 / 02.11.2012 г., засягащо имот с идентификатор 68134.1500.1211...пълен текст

Дo: наследници на ПЕНЬО ИВАНОВ ПЕНЕВ До: наследници на ФЕИМ АХМЕДОВ ЮМЕРОВ

статус: 
Неактивно

Дo: наследници на
ПЕНЬО ИВАНОВ ПЕНЕВ

До: наследници на
ФЕИМ АХМЕДОВ ЮМЕРОВ

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-2569 / 23.04.2013 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-27-175 / 09.05.2013 г., засягащо разделяне на имот с идентификатор 18188.501.123 при което се нанасят два нови с идентификатори 18188.501.245 и  18188.501.245...пълен текст

Заповед