Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До Иван Тодоров Тонев

статус: 
Неактивно

До Иван Тодоров Тонев

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-265873-29.08.2017 г. от Анита Емилова Тонева,  придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 44238.194.3 (за който в КРНИ като  собственик е записана Горана Матова Савова, чийто наследник сте Вие),

До Емил Красимиров Тонев

статус: 
Неактивно

До Емил Красимиров Тонев

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-265873-29.08.2017 г. от Анита Емилова Тонева,  придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 44238.194.3 (за който в КРНИ като  собственик е записана Горана Матова Савова, чийто наследник сте Вие),

До Теодора Красимирова Тонева

статус: 
Неактивно

До Теодора Красимирова Тонева

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-265873-29.08.2017 г. от Анита Емилова Тонева,  придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 44238.194.3 (за който в КРНИ като  собственик е записана Горана Матова Савова, чийто наследник сте Вие),

До Василия Лилова Василева

статус: 
Неактивно

До Василия Лилова Василева

Публикация на:: 
Монтана

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-265873-29.08.2017 г. от Анита Емилова Тонева,  придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана,

 

за поземлен имот с идентификатор 44238.194.3 (за който в КРНИ като  собственик е записана Горана Матова Савова, чийто наследник сте Вие),