Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

94-4023 / 29.12.2010 г.

статус: 
Неактивно

СИМКА МЕТОДИЕВА СЛАВОВА
НИНА МЕТОДИЕВА ДИМОВА

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 94-4023 / 29.12.2010 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-14-104 / 12.05.2011 г., засягащо имот с идентификатор 55871.319.10, 55871.319.52, 55871.319.9053; 55871.319.65...пълен текст

Заповед № КД-14-14-104 / 12.05.2011 г.

94-30112 / 23.12.2010 г.

статус: 
Неактивно

ВАСИЛ ВЕНЦИСЛАВОВ БОЖАНКОВ

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 94-30112 / 23.12.2010 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-02-2109 / 27.12.2011 г, засягащо имот с идентификатор 58356.506.149...пълен текст

Заповед КД-14-02-2109 / 27.12.2011 

99-955 / 14.01.2011 г.

статус: 
Неактивно

ЙОАНИС КЦУРИКИС

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 99-955 / 14.01.2011 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-02-662 / 14.04.2011 г, засягащо имот с идентификатор 07079.650.415.1 ...пълен текст

Заповед № КД-14-02-662 / 14.04.2011 г

99-4243 / 25.02.2011 г.

статус: 
Неактивно

НИЙЛ ДЖОРДАН ТЕЛФОРД
ДАНСУК ХИРАЛАЛ ПРЕМА
ДЖОН КЛАРК КАМЕРЪН
МАРГАРЕТ АН КАМЕРЪН
ДИНЕШ КУМАР ХИРАЛАЛ ПРЕМА
КЕВИН БЪРНАРД СМИТ
КЕВИН ДАНИЕЛ МАКГИНТИ
МАРТИН ДЖЕЙМС МАКГИНТИ
НИТА ПРЕМА
ПАМЕЛА МАРГАРЕТ ПРЕМА
ПОЛ УИЛЯМ ТЪНДАКЛИФ
СКОТ ИЪН УИТБИ

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящото Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление  вх. № 94-9867 / 04.05.2011 г., подадено на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № КД-14-02-901 / 28.05.2011г, засягащо имот с идентификатор 57491.508.128.1...пълен текст

КД-14-02-901 / 28.05.2011г