Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО СИЙКА ЙОСИФОВА ВАРАДИНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16 ДО ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА ВАРАДИНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16 ДО АЛЕКС МИХАИЛ ВАРАДИНОВ ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16 ДО ИВАН МИХАИЛ ВАРАДИНОВ ГР.ПЛОВДИВ У

статус: 
Неактивно

ДО
СИЙКА ЙОСИФОВА ВАРАДИНОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16

ДО
ПЕТЯ ЕВГЕНИЕВА ВАРАДИНОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16

ДО
АЛЕКС МИХАИЛ ВАРАДИНОВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16

ДО
ИВАН МИХАИЛ ВАРАДИНОВ
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”АРХИМАНДРИТ ЕВЛОГИ” № 16

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-171382/08.06.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

ДО НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”МОМИНА СЪЛЗА” № 17 ЕТ.1 АП.9 ДО ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ТОСКОВ С.ЦАРАЦОВО УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 16 ДО МИРЕЛА РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА ГР.СМОЛЯН УЛ.”ЕЛИЦА” № 7 ВХ.В ЕТ.2 АП.31 ДО МАРИЯ ПЕНЧЕВА ЧЕЛЕБИЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ГЕНЕР

статус: 
Неактивно

ДО
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИНОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”МОМИНА СЪЛЗА” № 17 ЕТ.1 АП.9

ДО
ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ТОСКОВ
С.ЦАРАЦОВО
УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 16

ДО
МИРЕЛА РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ГР.СМОЛЯН
УЛ.”ЕЛИЦА” № 7 ВХ.В ЕТ.2 АП.31

ДО
МАРИЯ ПЕНЧЕВА ЧЕЛЕБИЕВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ГЕНЕРАЛ ДЕНДЕВИЛ” №27

ДО
МАРИЯ АСЕНОВА ТОСКОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ПОРТОЛАГОС” № 18

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-259110-02.09.2015 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

ДО ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛЕБЕД” № 4 ДО ВАНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЛЕБЕД” № 4

статус: 
Неактивно

ДО
ЕКАТЕРИНА СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ЛЕБЕД” № 4

ДО
ВАНЯ СТОЯНОВА АТАНАСОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ЛЕБЕД” № 4

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-322642-17.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г.

ДО КОСТАДИН ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”АТАНАС МИШЕВ” № 18

статус: 
Неактивно

ДО
КОСТАДИН ЯНКОВ АЛЕКСИЕВ
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”АТАНАС МИШЕВ” № 18

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-404139/20.12.2017 г. от Емил Янков Алексиев в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, за.почва производство за изменение на КККР на с.Боянци  общ.Асеновград, за нанасяне на нова сграда в имот с ИД 00702.502.266, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права.