Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

ДО МАРГАРИТА ИЛИЕВА МИЦКАНОВА

статус: 
Неактивно

ДО МАРГАРИТА ИЛИЕВА МИЦКАНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление вх. № 01-113312-29.03.2018 от Гергана Герова Герова до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) Велико Търново, е започнала процедура по отразяване на настъпили промени в кадастралния регистър за самостоятелен обект в сграда – апартамент с идентификатор 10447.513.217.1.4 – с адрес: гр. Велико Търново, ул. “Христо Ботев” 62-А, ет. 1, ап. 1.

До: Тодор Георгиев Тодоров Гр.Видин До:Мадлена Любенова Маринова Гр.Видин

статус: 
Неактивно

До: Тодор Георгиев Тодоров
Гр.Видин

До:Мадлена Любенова Маринова
Гр.Видин

Публикация на:: 
Видин

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила молба вх. № 01-101688-21.03.2018г., подадена на основание чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.

ДО : ОБЩИНА БОТЕВГРАД ДО : ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ ДО : НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА ДО : ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ ДО : ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

статус: 
Неактивно

ДО :
ОБЩИНА БОТЕВГРАД
ДО :
ЦВЕТАН ГЕОРГИЕВ ЦВЕТКОВ
ДО :
НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА
ДО :
ИВАЙЛО ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ
ДО :
ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

Публикация на:: 
Софийска област

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявлениес  вх. № 01-237167-03.08.2017 г., подадено на основание  чл. 58, ал.

До: ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ НЕЛИ ВАНЬОВА ИЛИЕВА Гр.Видин До:ИВАН ЦОЛОВ ВЪЛЧЕВ Гр.Видин

статус: 
Неактивно

До: ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ ИЛИЕВ
НЕЛИ ВАНЬОВА ИЛИЕВА
Гр.Видин

До:ИВАН ЦОЛОВ ВЪЛЧЕВ
Гр.Видин

Публикация на:: 
Видин

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод на постъпила вх. № 01-26237-22.01.2018 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г.