Уведомления

Уважаеми потребители, 

с цел оптимизация на сайта прикачените файлове са недостъпни. Техните оригинали може да намерите в съответния регионален офис.

До: МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ С. РЪТЛИНА

До:
МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ
С. РЪТЛИНА

Публикация на:: 
Търговище
статус: 
Неактивно

Във връзка с искане  № 01-378800-06.12.2016 г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10229-21.12.2016г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 63636.503.6  находящ се в землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

До: МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ С. РЪТЛИНА ФАТМЕ ЕРЕДЖЕБОВА ХЪРЛЕВА С. МЕНГИШЕВО УЛ. „ЛЕНИН“ №40

До:
МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ
С. РЪТЛИНА

ФАТМЕ ЕРЕДЖЕБОВА ХЪРЛЕВА
С. МЕНГИШЕВО
УЛ. „ЛЕНИН“ №40

Публикация на:: 
Търговище
статус: 
Неактивно

Във връзка с искане  № 01-378790-06.12.2016 г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10233-21.12.2016г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 63636.503.8  находящ се в землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

До: МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ С. РЪТЛИНА

До:
МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ
С. РЪТЛИНА

Публикация на:: 
Търговище
статус: 
Неактивно

Във връзка с искане  № 01-378755-06.12.2016 г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10231-21.12.2016г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 63636.503.7  находящ се в землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг, обл. Търговище.

До: МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ С. РЪТЛИНА НАСЛЕДНИЦИ НА САБРИ МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ

До:
МУСТАФА МУСОВ ПАЛОВ
С. РЪТЛИНА

НАСЛЕДНИЦИ НА САБРИ МЕХМЕДОВ ХЮСЕИНОВ

Публикация на:: 
Търговище
статус: 
Неактивно

Във връзка с искане  № 01-378766-06.12.2016 г. и на основание чл. 35б, ал.3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР) Ви уведомяваме, че със заповед № 18-10226-21.12.2016г. на Началника на СГКК-Търговище е открито производство по създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на  поземлен имот с идентификатор 63636.503.5  находящ се в землището на с. Рътлина, общ. Омуртаг, обл. Търговище.