ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА ГР. ТРОЯН, П.К. 5600 УЛ. 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК № 48А ВЕСКА БОЧЕВА МАРКОВА ГР. ТРОЯН, П.К. 5600 УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 53

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА НИКОЛОВА
ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
УЛ. 34-ТИ ТРОЯНСКИ ПОЛК № 48А

ВЕСКА БОЧЕВА МАРКОВА
ГР. ТРОЯН, П.К. 5600
УЛ. ХРИСТО БОТЕВ № 53

Публикация на:: 
Ловеч

На основание чл. 61, ал. 2 и 3 от АПК, Ви уведомяваме ПОВТОРНО, че по повод Заявление вх. № 01-304424-05.10.2016 г. на СГКК гр. Ловеч, с което е поискано изменение на основание чл. 51, ал. 1, т. 2 от ЗКИР във връзка с чл. 26, ал. 1 от АПК, за започване на административно производство по изменение на имотни граници засягащо имоти с идентификатори 72309.153.66, 72309.153.31, 72309.153.32, 72309.153.51, 72309.153.36, 72309.153.37, 72309.153.49, 72309.153.50, 72309.155.45, 72309.156.60, 72309.156.10, 72309.156.75 и 72309.156.56 от одобрената със Заповед № РД-18-45/01.06.2009 г. на Изпълнителен директор на АГКК кадастрална карта и регистри за землището на с. Терзийско, общ. Троян.

Всички материали по преписката, която се намира в СГКК гр. Ловеч, ИРМ – Троян,  ул. Георги Раковски  № 55, ет. 2, тел 0670/60542.

На основание чл. 61, ал. 3 от АПК уведомлението да се постави на таблото на СГКК град Ловеч и да се публикува на електронната страница на Агенция по геодезия картография и кадастър.

 

Началник на СГКК гр. ЛОВЕЧ:…………………

/ инж. Михаил Киров /

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2017 г.

Дата на сваляне от  таблото: 23.05.2017 г.

Длъжностно лице: инж. Васил Кръстев