До: АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ХЕРТЛАЙН ГЕРМАНИЯ До: ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА-РАЙХЕРТ АВСТРИЯ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
АНГЕЛИНА НИКОЛОВА ХЕРТЛАЙН
ГЕРМАНИЯ

До:
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА-РАЙХЕРТ
АВСТРИЯ

Публикация на:: 
Варна

            На основание чл. 26, ал. 1 от АПК, Ви уведомяваме, че е започнато административно производство по подадено заявление с вх.№01-210447-20.07.2015г. на Румена Ангелова Милева, с което заявление се иска изменение на кадастрални кадастралната карта, изразяваща се в следното: нанасяне на УПИ VI-1105 и УПИ XIV-1105, кв.24 съгласно Протокол за съдебна делба №59/1992г. и представената разработка с адрес: жк.“Бриз“, гр.Варна.

На основание чл. 34, ал. 1 от АПК, можете да прегледате документите по административната преписка и издадената скица-проект.

В 7-дневен срок от получаване на настоящото, на основание чл. 34, ал. 3 от АПК, можете да изразите становище на направеното искане и събраните доказателства, както и да подадете писмени искания и възражения.

            Моля при идването си в СГКК, да носите документ за собственост на притежавания от Вас имот.

 

 

                                                                                             Н-К СГКК ВАРНА:

/ инж. Красимира Божкова /