ДО ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА ГР. ВАРНА, ЖК.ЧАЙКА 4, ВХ.А, ЕТ.2, АП.14,

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ДАНИЕЛА ЕМИЛОВА НИКОЛОВА
ГР. ВАРНА, ЖК.ЧАЙКА 4, ВХ.А, ЕТ.2, АП.14,

Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 от АПК Ви съобщаваме, че във връзка с разпоредбите на чл. 53, ал. (2) от ЗКИР е извършена промяна в КРНИ по заявление 01-38907/13.02.2017г., състояща се във вписване ВЕСЕЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА  в кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) към кадастралната карта (КК) на гр. Варна за СОС с идентификатор: 10135.2562.16.1.16, като се заличи вписаното лице в КРНИ и се впише собствеността на ВЕСЕЛА ИВАНОВА АТАНАСОВА  на основание влязло в сила съдебно решение за разваляне на договор за прехвърляне, вписано в СВ- Варна под N 246 от 31.01.2017г., том I, рег. 1760.

Н-К СГКК ВАРНА:

                            (инж. КР. БОЖКОВА)