Дo: ДЕАН КОСТАДИНОВ РАЙЧЕВ ул. Шейново № 9, вх. 5, ет. 1 гр. Русе До: ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНЕВ ул. М. Станев № 15, вх. 4, ет. 0 п.к.6260, гр. Раднево До: СОНЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА ж.к. Братя Миладинови бл. 39, вх. 4, ет. 5, ап. 106 п.к.8000, гр. Бургас До: ИЛИЯ П

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ДЕАН КОСТАДИНОВ РАЙЧЕВ
ул. Шейново № 9, вх. 5, ет. 1
гр. Русе

До:
ПЕТКО ИЛИЕВ ПЕНЕВ
ул. М. Станев № 15, вх. 4, ет. 0
п.к.6260, гр. Раднево

До:
СОНЯ ДИМИТРОВА ДИМОВА
ж.к. Братя Миладинови бл. 39, вх. 4, ет. 5, ап. 106
п.к.8000, гр. Бургас

До:
ИЛИЯ ПЕТКОВ ИЛИЕВ
бл. Г. М. Димитров № 38, вх. 1, ет. 7, ап. 14
гр. София

До:
РОСИЦА ГЕОРГИЕВА АБАДЖИЕВА
ж.к. Сухата река № 13, вх. 2, ет. 5, ап. 13
гр. София

До:
НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ДИМОВА
ж.к. Сухата река № 13, вх. 2, ет. 5, ап. 13
гр. София

Публикация на:: 
Русе

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-196534-29.06.2017 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-8232-01.11.2017 г., засягащо поземлени имоти с идентификатори 05611.1.142, 05611.1.2162 и 05611.1.2163, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8232-01.11.2017 г.

 

                                                                                  За Началник на СГКК – ГР. РУСЕ:…………………

                                                                                                                          / инж. Мариана Горанова /

                                                                                                     По Заповед № РД-20-145-27.10.2017 г.