Дo: ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ПОПОВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ПЪРВОМАЙСКА” № 2 До: АТАНАС РУМЕНОВ КОВАЧЕВ ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ХАН КАРДАМ” № 9 ВХ.Б ЕТ.5 АП.54

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА ПОПОВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ПЪРВОМАЙСКА” № 2

До:
АТАНАС РУМЕНОВ КОВАЧЕВ
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ХАН КАРДАМ” № 9 ВХ.Б ЕТ.5 АП.54

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-160249-30.05.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6045-17.08.2017 г., засягащо имот с идентификатор 00702.530.45.3, 00702.530.45.1, 00702.530.45.1.1, 00702.530.45.1.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Приложения:
1. Заповед № 18-6045-17.08.2017 г.

 

                                                                              Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  10.11.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      25.11.2017г..