Дo: ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА" До: ОБЩИНА КАСПИЧАН До: Наследници на ГИНКА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА До: Наследници на ГЕОРГИ ВИЧЕВ ДОБРЕВ До: ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ДП "НАЦИОНАЛНА КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗОПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА"

До:
ОБЩИНА КАСПИЧАН

До:
Наследници на ГИНКА ВЕЛИКОВА РАЙЧЕВА

До:
Наследници на ГЕОРГИ ВИЧЕВ ДОБРЕВ

До:
ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-275575-07.09.2017 г., е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8971-24.11.2017 г., засягащо имот с идентификатор 36590.31.451, 36590.31.452, 36590.31.453, 36590.31.454, 36590.7.204, 36590.7.205, 36590.10.373, 36590.11.4, 36590.11.100, 36590.11.373, 36590.11.374, 36590.11.376, 36590.11.436, 36590.31.23, 36590.31.80, 36590.31.103, 36590.31.130, 36590.31.294, 36590.31.369, 36590.31.450, 36590.85.62, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8971-24.11.2017 г.
2. …

 

 

Дата: 24.11.2017 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /