Дo: ЕМИЛ АТАНАСОВ ПИЛАФОВ До: ТАТЯНА АНГЕЛОВА ПИЛАФОВА Дo: ХРИСТИНА АСЕНОВА ПАВЛОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
ЕМИЛ АТАНАСОВ ПИЛАФОВ

До:
ТАТЯНА АНГЕЛОВА ПИЛАФОВА

Дo:
ХРИСТИНА АСЕНОВА ПАВЛОВА

Публикация на:: 
София - град

В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпилo заявление вх. № 01-316970-29.10.2015 г. от Елена Асенова Петрова, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-272-12.01.2017г., засягащо самостоятелни обекти с идентификатори 68134.1108.115.7.71 и 68134.1108.115.7.72.

 

Приложения:

1. Копие на Заповед № 18-272-12.01.2017 г.

   НАЧАЛНИК СГКК СОФИЯ:

                    ИНЖ. ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ

Дата на залепване на таблото: 16.03.2017 г.