ДО ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЗЛАТКОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО ГЕОРГИ СТОЯНОВ ЗЛАТКОВ

Публикация на:: 
Благоевград

       На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-107210 / 11.04.2017г. на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-4338 / 19.06.2017 г.

          Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-4338 / 19.06.2017г. на Началника на СГКК- Благоевград. Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й  пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.Поземлен имот 21498.261.4

 

Дата на поставяне на таблото: 08.08.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.08.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК НА СГКК –БЛАГОЕВГРАД:        …………………

 

 

                                                                                                           / В. ТИМЕВ /