ДО ИЛИЯ ЮРИЕВ ГЕРОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО ИЛИЯ ЮРИЕВ ГЕРОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-341167/31.10.2017 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2862/ 10.04.2018 г., касаеща коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 17395.501.3182 и 17395.501.5237; Допълване на нов поземлен имот с идентификатор 17395.501.3593,  на основание проведени процедури по одобряване и приемане на помощен кадастрален план за поземлен имот с пл. № 4348, кв. 177, Нотариален акт № 125/ 08.04.2007 г.  и разработка от правоспособно лице по кадастър. 

Поземлен имот 21498.261.4Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-2862/ 10.04.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото:  14.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:  29.05.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/  – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/инж. В. Тимев/