До: ИВАНКА ГЕНЕВА ХРИСТОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ”МЕСЕМВРИЯ” № 31 ЕТ.2

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
ИВАНКА ГЕНЕВА ХРИСТОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ”МЕСЕМВРИЯ” № 31 ЕТ.2

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-294319-25.09.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-7841-19.10.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.528.368.1.3, 56784.528.368.1.1, 56784.528.368.2, 56784.528.368, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-7841-19.10.2017 г.

 

 

Дата: 04.12.2017 г.                                               Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

 

Дата на поставяне на таблото:  06.12.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.12.2017г..