ДО КАТЕРИНА БОРИСОВА ПОПОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО КАТЕРИНА БОРИСОВА ПОПОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 36, ал. 2  от Административно- процесуалния кодекс, във връзка с постъпило от Вас Възражение с вх. № 02-195-31.03.2017г. на СГКК– Благоевград, подадено относно заявление с рег. № 01-34210-08.02.2017г., Ви уведомяваме,                       че  в 7 дневен срок от датата на съобщението, следва да представите  в СГКК- Благоевград  документ, доказващ, че сградата е незаконна и има влязла в сила заповед за събаряне.

 

При непредставяне в предвидения срок на указаното по- горе, СГКК – Благоевград ще продължи процедурата по изменението, като  ще бъде издадена заповед за одобяване на изменението в КККР.

 

 

Настоящето уведомление се обявява на основание чл. 61, ал. 3 от АПК.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 18.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 26.05.2017 г.

Длъжностно лице-Е. Николова  / Мл. експерт  `АО`/ :