ДО МАРИУСКА МОРЕНО РОДРИГЕС- КАРАКОЛЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО МАРИУСКА МОРЕНО РОДРИГЕС- КАРАКОЛЕВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на заявление, рег. №

09-12259-17.05.2017  на СГКК- Благоевград,

е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на Димитър /Мита/ (Мито) Костов /Костадинов/  Лазаров като собственик на Поземлен имот с  идентификатор  56126.244.51 и  вписване на ИЛИЯН ИВАНОВ ГЕЦЕВ  и  АНТОНИЯ ВЛАДИМИРОВА ГЕЦЕВА с по 1/2 ид. част от правото на собственост в  Поземлен имот с  идентификатор  56126.244.51, въз основа на Нотариален акт № 118 том 3 рег. 839 дело 420 от 11.05.2017 г.:  Служба по вписванията гр.Петрич.

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 18.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 02.06.2017 г.

Длъжностно лице-Е. Николова  / Мл. експерт  `АО`/ : 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /