До: н-ци на КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ АНТОНИО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ Адрес: УЛ. БЯЛО МОРЕ № 3 ГР. ДУПНИЦА До: ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ Адрес: УЛ. БЯЛО МОРЕ № 3 ГР. ДУПНИЦА До: ЖАНА ПЕТРОВА КРИЛЧЕВА Адрес: УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 57 ГР.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До: н-ци на КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ
АНТОНИО КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
Адрес: УЛ. БЯЛО МОРЕ № 3
ГР. ДУПНИЦА

До: ГЕОРГИ КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
Адрес: УЛ. БЯЛО МОРЕ № 3
ГР. ДУПНИЦА

До: ЖАНА ПЕТРОВА КРИЛЧЕВА
Адрес: УЛ. ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ № 57
ГР. ДУПНИЦА

До: СОФКА ДИМИТРОВА ДЕМИРЕВСКА
Адрес: ЖК БИСТРИЦА БЛ. 1 ВХ. Г ЕТ. 3 АП. 30
ГР. ДУПНИЦА

До: НАТАША НИКОЛОВА ЧЕРВЕНЯКОВА
Адрес: УЛ. АПОСТОЛ КАРАМИТЕВ № 11
ЕТ. 3 АП. 15
ГР. СОФИЯ

До: ЕМИЛИЯ НИКОЛОВА ГАЛЕНКОВА
Адрес: УЛ. ЛОЗА № 1 ВХ. А ЕТ. 3 АП. 8
ГР. ДУПНИЦА

Публикация на:: 
Кюстендил

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-361968-15.11.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба РД -02-20-5/15.12.2016 г..за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-330-11.01.2018 г., засягащо имот с идентификатор 68789.18.73, 68789.18.74, 68789.18.74.2, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-330-11.01.2018 г.
2. …

 

 

Дата: 11.01.2018 г.                                             Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

                                                                                                                               / инж. Антон Младенов /