До: НАДЯ СТОЙЧЕВА ЙОСИФОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”КОМАТЕВСКО ШОСЕ” № 43

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

До:
НАДЯ СТОЙЧЕВА ЙОСИФОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”КОМАТЕВСКО ШОСЕ” № 43

Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-166167-06.06.2016 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1543-07.03.2017 г., засягащо имот с идентификатор 56784.535.18, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:

1. Заповед № 18-1543-07.03.2017 г.

 

 

Дата: 12.04.2017 г.                                               Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                                  / инж. Никола Бадев /

 

Дата на поставяне на таблото:  20.04.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      05.05.2017г..