ДО НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИНОВА ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”МОМИНА СЪЛЗА” № 17 ЕТ.1 АП.9 ДО ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ТОСКОВ С.ЦАРАЦОВО УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 16 ДО МИРЕЛА РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА ГР.СМОЛЯН УЛ.”ЕЛИЦА” № 7 ВХ.В ЕТ.2 АП.31 ДО МАРИЯ ПЕНЧЕВА ЧЕЛЕБИЕВА ГР.АСЕНОВГРАД УЛ.”ГЕНЕР

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО
НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИНОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”МОМИНА СЪЛЗА” № 17 ЕТ.1 АП.9

ДО
ВАСИЛ РАНГЕЛОВ ТОСКОВ
С.ЦАРАЦОВО
УЛ.”ЗАХАРИ СТОЯНОВ” № 16

ДО
МИРЕЛА РАНГЕЛОВА СТОЯНОВА
ГР.СМОЛЯН
УЛ.”ЕЛИЦА” № 7 ВХ.В ЕТ.2 АП.31

ДО
МАРИЯ ПЕНЧЕВА ЧЕЛЕБИЕВА
ГР.АСЕНОВГРАД
УЛ.”ГЕНЕРАЛ ДЕНДЕВИЛ” №27

ДО
ИВАНКА РАНГЕЛОВА СМИЛЕНОВА
С.ЦАРАЦОВО
УЛ.”ПЕТЪР ПЕТРОВ” №16

ДО
ДИАНА ХРИСТОВА СМИЛЕНОВА
С.ЦАРАЦОВО
УЛ.”ПЕТЪР ПЕТРОВ” №16

ДО
МАЛИНА ХРИСТОВА СМИЛЕНОВА-ПРОДАНОВА
С.ЦАРАЦОВО
УЛ.”ПЕТЪР ПЕТРОВ” №16

ДО
МАРИЯ АСЕНОВА ТОСКОВА
ГР.ПЛОВДИВ
УЛ.”ПОРТОЛАГОС” № 18

Публикация на:: 
Пловдив

На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление с вх. № 01-259110/02.09.2015 г. от Линка Василева Маркова  в  СГКК – Пловдив, подадено на основание чл.58, ал.1, т.1 от Наредба №3/28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (КККР), започва производство за изменение на КККР на с.Царацово общ.Марица, за делба на имоти с ИД  78080.5.5, 78080.32.9, 78080.49.4 и 78080.110.309, за който в кадастралния регистър сте записани като собственици и носители на вещни права. В 7 дневен срок от получаване на настоящето писмо се поканвате да се явите и Ви се предоставя възможността да се запознаете с предлаганото изменението на КККР. В последствие ще бъде издадена  заповед, за която отново ще бъдете уведомени.

 

ИНЖ. НИКОЛА БАДЕВ

Началник на СГКК - Пловдив

Дата на поставяне на таблото:  13.03.2017г..

Дата на сваляне от таблото:      21.03.2017г..