Дo: ОБЩИНА ВАРНА До: ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ УЛ. „АНДРОМЕДА“ 16 С. ЗВЕЗДИЦА До: ЯНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ“ 46, ЕТ. 10, АП. 4 С. ТОПОЛИ, ОБЩ. ВАРНА До: РОСЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ УЛ. „МАРШАЛ ФЕОДОР ТОЛБУХИН“ 85 ГР. ДЪЛГОПОЛ До: ЯНКА Ж

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

Дo:
ОБЩИНА ВАРНА

До:
ГЕОРГИ ПЕТКОВ ДИМИТРОВ
УЛ. „АНДРОМЕДА“ 16
С. ЗВЕЗДИЦА

До:
ЯНКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
УЛ. „АЛЕКСАНДЪР ДИМИТРОВ“ 46,
ЕТ. 10, АП. 4
С. ТОПОЛИ, ОБЩ. ВАРНА

До:
РОСЕН СТОЯНОВ ДИМИТРОВ
УЛ. „МАРШАЛ ФЕОДОР ТОЛБУХИН“ 85
ГР. ДЪЛГОПОЛ

До:
ЯНКА ЖЕЛЯЗКОВА СЪРМОВА
УЛ. „Д-Р ЖЕЛЕЗКОВА“ 42А, АП. 2
ГР. ВАРНА

До:
ИВАН ЖЕЛЯЗКОВ ИВАНОВ
УЛ. „ЧИНАР“ 21, ЕТ. 2, АП. 4
ГР. ВАРНА

До:
ГИНКА ВЕЛИКОВА ДИНЕВА
БУЛ. „МАРИЯ ЛУИЗА“16
ГР. ВАРНА

До:
ЖУЛИАН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. „МЕСТА“ 32
ГР. ВАРНА

До:
РУМЕН ВЕЛИКОВ СТАНЕВ
УЛ. „НАРОДНИ БУДИТЕЛИ“ 47, ЕТ. 3,
АП. 81
ГР. ВАРНА

До:
МАРУЛКА НИКОЛОВА ТОДОРОВА
УЛ. „САТУРН“ 6
С. ЗВЕЗДИЦА, ОБЩ. ВАРНА

До:
ПЕТКО НИКОЛОВ ВЕЛИКОВ
УЛ. „САТУРН“ 6
С. ЗВЕЗДИЦА, ОБЩ. ВАРНА

До:
КИРИЛ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. „МЕСТА“ 32
ГР. ВАРНА

До:
СВИЛЕН КИРИЛОВ ГЕОРГИЕВ
УЛ. „МЕСТА“ 32
ГР. ВАРНА

До:
ДИМИТЪР МАРИНОВ ПЕЕВ
УЛ. „РОДОПИ“ 9
С. КОНСТАНТИНОВО, ОБЩ. ВАРНА

До:
ИВАНКА МАРТИНОВА НЕНОВА
УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ 24, ВХ. Г,
ЕТ. 5, АП. 72
ГР. ВАРНА

До:
АНГЕЛИНКА СТОЯНОВА ПЕЕВА
ЖК. „МЛАДОСТ“ 148, ВХ. 1, ЕТ. 4, АП. 28
ГР. ВАРНА

До:
ИВАН СТОЯНОВ ПЕЕВ
УЛ. „РОДОПИ“ 11
С. КОНСТАНТИНОВО, ОБЩ. ВАРНА

До:
ИВАНКА ЛЕФТЕРОВА ТОДОРОВА
ЖК. „МЛАДОСТ“ 117, ВХ. 5, ЕТ. 3, АП. 9
ГР. ВАРНА

До:
ЙОРДАН ЛЕФТЕРОВ КАЛЧЕВ
УЛ. „МУСАЛА“ 1
С. КОНСТАНТИНОВО, ОБЩ. ВАРНА

До:
ИВАН ТЕНЕВ ПЕЕВ
УЛ. „СЕРГЕЙ РУМЯНЦЕВ“ 3
ГР. ВАРНА

До:
МАРИЙКА НИКОЛОВА СТОИМЕНОВА
УЛ. „МОРСКА СИРЕНА“ 24, ЕТ. 6, АП. 33
ГР. ВАРНА

До:
ХРИСТО НИКОЛОВ НИКОЛОВ
УЛ. „КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 36, ВХ. Б,
ЕТ. 4, АП. 67
ГР. ВАРНА

До:
ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ
УЛ. „ЛЮЛЯК“ 18, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. ВАРНА

До:
МИГЛЕНА БОРИСОВА ХРИСТОВА
УЛ. „ЛЮЛЯК“ 18, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. ВАРНА

До:
ЛИЛЯНА СТОЯНОВА БОЕВА
ЖК. „ТРОШЕВО“ 55, ВХ. К, ЕТ. 4, АП. 15
ГР. ВАРНА

До:
АНАСТАСИЯ ВЕЛИКОВА ПЕТРОВА
УЛ. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ 6
ГР. ВАРНА

До:
ВЕСКА ТОМОВА РАДУЛОВА
УЛ. „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ 6
ГР. ВАРНА

До:
ЗЛАТКА СТОЯНОВА МАРИНОВА
УЛ. „МАРА ГИДИК“ 21, ЕТ. 3, АП. 6
ГР. ВАРНА

До:
ЛЮБОМИР СТОЯНОВ СТОЯНОВ
УЛ. „ВЕГА“ 15
С. ЗВЕЗДИЦА, ОБЩ. ВАРНА

Документи: 
Публикация на:: 
Варна

На основание чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви уведомяваме, че във връзка със заявление с вх.№ АГУП 17001192 АС/ 28.06.2017г. от Георги Петков Димитров е създадено служебно заявление с вх. № 09-25050-16.05.2018г. на основание §4к, ал.13, т.2 ПЗР на ЗСПЗЗ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри и е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3949-17.05.2018г., засягащо имот с идентификатор 30497.505.881; 30497.505.944 

Съгласно §19 от Закона за изменение и допълнение на АПК (Обн. Д.в. бр. 39 от 2011г.). Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от съобщаването й пред Административен съд – гр. Варна.

 

 

Дата: 17.05.2018 г.                                          Началник на СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                                          / инж. Красимира Божкова /