ДО ПАВЛИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА КРИСТИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА НИКОЛА КИРИЛОВ ХРИСТОВ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО
ПАВЛИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА
КРИСТИНА НЕЙЧОВА ХРИСТОВА
НИКОЛА КИРИЛОВ ХРИСТОВ

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал. 3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17- 164/ 28.03.2018 г. на Началника на  СГКК- Благоевград, с която се отменя издадена Заповед № 18-2023/ 12.03.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград и се възобновява административното произвоство по заявление с вх. № 01-399517/ 15.12.2017 г. на СГКК – Благоевград.

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-164/ 28.03.2018 г. и Заповед № 18-2023/ 12.03.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград , които подлежат на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването им пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 30.05.2018 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/инж. В. Тимев/