ДО СИЛВИЯ ПЕТКОВА НЕДКОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СИЛВИЯ ПЕТКОВА НЕДКОВА

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно-процесуалния кодекс (АПК) , Ви уведомяваме, че по повод на постъпило заявление, с рег. № 01-323589-17.10.2017 г.

на СГКК- Благоевград,

е извършено изменение в Кадастралния регистър на недвижимите имоти.

Изменението се състои в  заличаване на ПЕТКО РАНГЕЛОВ БИМБАЛОВ  и вписване на АЛЕКСАНДЪР  ДИМИТРОВ  СЛАЕВ като собственик на самостоятелни обекти с идентификатори 02676.501.2912.1.5      и     02676.501.2912.1.22 , въз основа на Констативен нот. акт : том 13, № 7, дата 29.09.2017, двойно вх. № 3961:  Служба по вписванията - гр. Разлог.

 

 

 

 

Дата на поставяне на таблото: 12.03.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 27.03.2018 г.

Длъжностно лице:Е. Николова /Мл. експерт  `АО`/: 

 

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /