Дo: Собствениците на апартаменти (СОС) в сграда с идентификатор 83510.657.49.3 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Асен Златаров” №15, вх.1)

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
Собствениците на апартаменти (СОС) в сграда с идентификатор 83510.657.49.3 (адм.адрес: гр.Шумен, ул.”Асен Златаров” №15, вх.1)

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1251-09.02.2018 г., засягащо имот с идентификатор 83510.657.49.3, 83510.657.49.3.2, 83510.657.49.3.3, 83510.657.49.3.5, 83510.657.49.3.6, 83510.657.49.3.8, 83510.657.49.3.9, 83510.657.49.3.11, 83510.657.49.3.12, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-1251-09.02.2018 г.
 

 

 

Дата: 09.02.2018 г.                                                   Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                        / инж. Й. Йовчев /