ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР 04279.623.102

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА
ПОЗЕМЛЕН ИМОТ С ИДЕНТИФИКАТОР
04279.623.102

Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

В изпълнение разпоредбата на чл. 61, ал.3 от АПК, с настоящето Ви уведомяваме, че е издадена Заповед № 17-231/ 09.05.2018 г. на Началника на  СГКК- Благоевград , с която се ОТКАЗВА изменение в КККР по заявление с рег. № 01-105577/23.03.2018г. на СГКК – Благоевград.

Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 17-231/ 09.05.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград , която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград .

 

 

 

 

ДАТА НА ПОСТАВЯНЕ НА ТАБЛОТО: 10.05.2018 Г.

ДАТА НА СВАЛЯНЕ ОТ ТАБЛОТО: 28.05.2018 Г.

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ- Е. НИКОЛОВА / МЛ. ЕКСПЕРТ  `АО`/:

 

 

 

 

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/