ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА : Сграда 39270.1.552.2 Сграда 39270.1.553.2 Сграда 39270.1.553.3

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА :
Сграда 39270.1.552.2
Сграда 39270.1.553.2
Сграда 39270.1.553.3

Публикация на:: 
Благоевград

      На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-325752/18.10.2017 г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-1156/07.02.2018 г., състоящо се в коригиране границите на поземлени имоти с идентификатори 39270.1.552, 39270.1.553 и 39270.1.914; Обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 39270.1.69 на основание Заповед № РД-15-246/30.10.2009 г. на Община Белица и разработка от правоспособно лице по кадастър.

 Заповедта подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

Поземлен имот 21498.261.4 Предоставяме възможност за запознаване със Заповед № 18-1156/07.02.2018 г. на Началника на СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 08.02.2018 г.

Дата на сваляне от таблото: 23.02.2018 г.

Длъжностно лице- Е. Николова  /Мл. експерт `АО`/:

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД:

/ИНЖ. В. ТИМЕВ/