Дo: Собствениците на СОС в сгради с идентификатори 83510.671.282.1 (адм. адрес: гр.Шумен, бул.”Велики Преслав 58) и 83510.671.282.2 (адм. адрес: гр.Шумен, бул.”Велики Преслав” 60)

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

Дo:
Собствениците на СОС в сгради с идентификатори 83510.671.282.1 (адм. адрес: гр.Шумен, бул.”Велики Преслав 58) и 83510.671.282.2 (адм. адрес: гр.Шумен, бул.”Велики Преслав” 60)

Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-3507-17.05.2017 г., засягаща имоти с идентификатори 83510.671.282.1.15, 83510.671.282.1.16, 83510.671.282.2.3, 83510.671.282.2.4, 83510.671.282.2.9, 83510.671.282.2.10, 83510.671.282.2.11, 83510.671.282.2.12, 83510.671.282.2.13, 83510.671.282.2.14, 83510.671.282.2.15, 83510.671.282.2.16, 83510.671.282.2.17, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-3507-17.05.2017 г.
 

 

 

Дата: 17.05.2017 г.                                                      Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /