ДО : ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ НИКИШИН ЧАВДАР ЕМИЛОВ КАРАДЖОВ /пълномощник на ВАДИМ НИКИШИН/

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ДО :
ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ НИКИШИН

ЧАВДАР ЕМИЛОВ КАРАДЖОВ
/пълномощник на ВАДИМ НИКИШИН/

Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и чл. 53, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че по повод постъпило заявление от АЛИ ЕМИН ДУРМУШ с рег. № 01-60927-02.03.2017  г., е извършено изменение в кадастралния регистър на недвижимите имоти на основание чл. 53, ал. 2 от ЗКИР.

Изменението се състои във вписване и на ИВАН ЦВЕТКОВ УШЕВ като собственик на Самостоятелен обект с идентификатор 02676.501.3105.1.22, въз основа на Решение № 118 от 16.11.2016г., издадено от Върховен касационен съд.

ДАННИ ЗА СОС 02676.501.3105.1.22, /гр. Банско, ул. „Пирин“, ет. 4, ап. 4-2(тав. Етаж)/ СЛЕД ИЗВЪРШЕНАТА ПРОМЯНА В КРНИ:

 

Собственици:

1. ИВАН ЦВЕТКОВ УШЕВ, няма данни за идеалните части, въз основа на Решение № 118 от 16.11.2016г., издадено от Върховен касационен съд;
2. ВАДИМ НИКОЛАЕВИЧ НИКИШИН, ид. част 1/1 от правото на собственост, въз основа на Нотариален акт № 127 том 6 рег. 1737 дело 1107 от 04.06.2010 г.: Служба по вписванията гр.Разлог.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 19.05.2017 г.

Дата на сваляне от таблото: 06.06.2017 г.

Длъжностно лице /Е. Николова/ – Мл. експерт  `АО`:

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- БЛАГОЕВГРАД :

/ инж. Валери Тимев /