Изх. № 20-36406/07.06.2019г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.06.2019
ДО: г-жа Силвия Тодорова Борисова бл.65, вх.А, ап.3 гр.Козлодуй
Документи: 
Публикация на:: 
Враца

Относно: Ваш вх.№07-7059/23.05.2019г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО БОРИСОВА,

 

              Уведомяваме Ви, че във връзка с Ваше Заявление регистрирано в СГКК – Враца с вх. № 07-4544/29.03.2019г. Ви е изпратен по пощата на посочения от Вас адрес писмен отговор с изх. № 20-23983/09.04.2019г. Писмото е върнато от ТП“Български пощи“ – гр. Враца с отметка „ непотърсена“.

               Приложено изпращаме Ви копие от писмо изх. № 20-23983/09.04.2019г. и копие от пощенски плик на върнатото писмо от ТП“Български пощи“ – гр. Враца.

 

 

 

С  УВАЖЕНИЕ,

 ИНЖ.  ДИАНА  НАЧЕВА

НАЧАЛНИК  СГКК – ВРАЦА

 

 Изготвил:

/Д.Роджева-ст.експерт АО /