Изх. № 20-39183-10.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
27.06.2019
ДО МЕВОРАХ ЕСТЕЙТ-2008 ООД
Документи: 
Публикация на:: 
София - град

Относно: Изпълнение на съдебно решение  

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Със заявление вх. № 01-206876-13.05.2019 г. от г-жа Весела Станкова е представила решение № 3099/03.05.2017 г. по административно дело № 7030/2015 г. на Административен съд София-град и решение № 7932/13.06.2018 г. по административно дело № 625/2018 г. на Върховен административен съд на Република България, с които по жалба от Областен управител на област София е отменена заповед № 18-11173/14.08.2014 г. на началника на СГКК София за изменение в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти на район Витоша за поземлен имот с идентификатор 68134.1936.671 и образуване на нови поземлени имоти с идентификатори 68134.1936.1380 и 68134.1936.1381.

           Уведомяваме Ви, че в изпълнение на решението на съда в кадастралната карта и в кадастралния регистър на недвижимите имоти са възстановени данните за поземлен имот с идентификатор 68134.1936.671 и сгради с идентификатори 68134.1936.671.1 и 68134.1936.671.2.

 

НАЧАЛНИК НА СГКК СОФИЯ:

ИНЖ. димитър величков

 

ДАТА НА ЗАЛЕПВАНЕ НА ТАБЛОТО: 12.06.2019 г.