Изх. № 24-14267*11.06.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
ДО ГЕОРГИ НИКОЛОВ ПАНЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-73397/19.02.2016г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-5329/23.05.2019г., състоящо се в коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 61813.754.295; обединяване на поземлени имоти с идентификатори 61813.754.180, 61813.754.181 и 61813.754.182 и обособяване на нов поземлен имот с идентификатор 61813.754.317.

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед                                   № 18-5329/23.05.2019г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.06.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 26.06.2019г.

Изготвил: Г. Григорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/