Изх. № 24-26349*09.01.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
24.01.2019
ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ТАШЕВ
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-388435/08.10.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-9854/16.11.2018г, състоящо се в допълване на схема на самостоятелен обект с идентификатор 56126.600.356.1.17 в сграда с идентификатор 56126.600.356.1 на основание представени одобрен архитектурен проект, Разрешение за строеж № 296/28.08.2008г. и разработка на правоспособно лице по кадастър.  

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед                                   №18-9854/16.11.2018г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 09.01.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 24.01.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/