Изх. № 24-3679-06.02.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
21.02.2019
ДО СОБСТВЕНИЦИТЕ НА СГРАДИ С ИДЕНТИФИКАТОРИ 04279.612.19.1, 04279.612.19.3, 04279.612.19.4 И 04279.612.19.5
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление                                                       № 01-451035/14.11.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-1367/06.02.2019г., състоящо се в коригиране границите на сгради с идентификатори 04279.612.19.2 и 04279.612.19.3 в поземлен имот с идентификатор 04279.612.19 на основание геодезическо заснемане и разработка на правоспособно лице по кадастър.  

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед                                   № 18-1367/06.02.2019г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 06.02.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.02.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/