Изх. № 24-7159*13.03.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
28.03.2019
ДО АНАСТАСИЯ АТАНАСОВА СПИРОВА
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на заявление № 01-271750/18.07.2018г.  на СГКК- Благоевград, е издадена Заповед за изменение на КККР № 18-2631/12.03.2019г, касаещо коригиране границите на поземлен имот с идентификатор 65334.300.831 с поземлени имоти с идентификатори 65334.300.834, 65334.300.830, 65334.300.838 и 65334.300.3731.

Предоставяме възможност за запознаване със  Заповед  № 18-2631/12.03.2019г. на Началника на СГКК- Благоевград, която подлежи на обжалване в 14- дневен срок от датата на съобщаването й пред АС- Благоевград чрез СГКК- Благоевград.

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 28.03.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/