Изх. № 24-7632*15.05.2019

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
30.05.2019
ДО АТАНАС АСЕНОВ МЕХЛЕЛИЕВ – УПРАВИТЕЛ НА “МАК ЛИЙ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД И „Н И П МЕНИДЖМЪНТ – БЪЛГАРИЯ” ЕООД
Документи: 
Публикация на:: 
Благоевград

          На основание чл. 61, ал. 3 от Административно- процесуалния кодекс (АПК), Ви уведомяваме, че  по повод на Ваша Молба вх. № 05-866/22.01.2019г. на СГКК – Благоевград е издадено Разпореждане                          № 1/29.01.2019г. на Началника на СГКК – Благоевград, с което се отказва предварително изпълнение на Заповед № 17-422/03.08.2018г. на Началника на СГКК – Благоевград.

Предоставяме възможност за запознаване с Разпореждане                          № 1/29.01.2019г. на Началника на СГКК – Благоевград, което подлежи на обжалване по реда на чл. 60, ал. 5 от АПК чрез Началника на СГКК – Благоевград пред Административен съд – Благоевград в 3 – дневен срок от от датата на съобщаването.

 

Дата на поставяне на таблото: 15.05.2019г.

Дата на сваляне от таблото: 21.05.2019г.

Изготвил: Д. Развигорова

 

 

НАЧАЛНИК СГКК- Благоевград:

/инж. В. Тимев/