Изходящ № 20-39337-11.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.06.2019
КАЛИНКА СТЕФАНОВА ВЕТОВА
Публикация на:: 
Велико Търново

           На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-427-17.05.2019 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 32682.355.19 в с. Илиювци, з-ще Средни колиби, община Елена с неустановен собственик /по искане на Радка Минчева Георгиева/.

           Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

           В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

           Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото: 11.06.2019 г.        Дата на сваляне от таблото: 26.06.2019 г.

Длъжностно лице: ...................... /инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,                                           

 

инж. иван анастасов

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново