Изходящ № 24-1165-09.01.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
25.01.2019
Дo: Собствениците и носителите на други вещни права на апартаменти и гаражи (СОС) в сграда с идентификатор 83510.660.379.3 (адм.адрес:гр.Шумен, ул.”Димчо Дебелянов” №1)
Документи: 
Публикация на:: 
Шумен

В изпълнение на чл. 61, ал.1 и ал.3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че е издадена заповед за изменение на КККР № 18-376-09.01.2019 г., засягащо имоти с идентификатори 83510.660.379.3, 83510.660.379.3.1, 83510.660.379.3.2, 83510.660.379.3.3, 83510.660.379.3.10, 83510.660.379.3.11, 83510.660.379.3.12, 83510.660.379.3.4, 83510.660.379.3.5, 83510.660.379.3.6, 83510.660.379.3.7, 83510.660.379.3.8, 83510.660.379.3.9, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-376-09.01.2019 г.

 

 

Дата: 09.01.2019 г.                                        Началник на СГКК – ГР. ШУМЕН:…………………

                                                                                                                         / инж. Й. Йовчев /