Изходящ № 24-15905-11.06.2019 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
26.07.2019
ДО КРАСИМИР ПЕТКОВ ПАРОВ ЖК. МЛАДОСТ БЛ. 86, ВХ. 1, ЕТ. 4, АП. 21 ГР. НЕСЕБЪР, ОБЩ. НЕСЕБЪР, ОБЛ. БУРГАС ДО ХРИСТИАНА КРАСИМИРОВА ПАРОВА ЖК. МАНАСТИРСКИ ЛИВАДИ БЛ. 60, ВХ. А, ЕТ. 4, АП. 24 ГР. СОФИЯ ДО ТИХОМИР ВЪЛКАНОВ ВАСИЛЕВ УЛ. ГРАФ ИГНАТИЕВ № 8, ЕТ. 2, АП. 6 ГР. ПЛОВДИВ ДО ВЛАДИМИР ВЪЛКАНОВ ВАСИЛЕВ УЛ. ХАДЖИ ДИМИТЪР № 12, ВХ. В, ЕТ. 3, АП. 25 ГР. КАЗАНЛЪК, ОБЩ. КАЗАНЛЪК, ОБЛ. СТАРА ЗАГОРА
Документи: 
Публикация на:: 
Стара Загора

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.71,ал.9 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-170220-16.04.2019 г., подадена на основание  чл. 75 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. на МРРБ за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-6089-11.06.2019г., засягащо имоти/самостоятелни обекти в сграда/ с идентификатори 35167.502.6011.1.9, 35167.502.6011.1.10, 35167.502.6011.1.11, 35167.502.6011.1.12 и нов 35167.502.6011.1.14 за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-6089-11.06.2019 г.
 

 

 

Дата: 11.06.2019 г.                            Началник на СГКК – ГР. СТАРА ЗАГОРА:…………………

                                                                                                                    / инж. Дияна Балева /

 

Дата на залепване на таблото в СГКК: 11.07.2019 г.