Изходящ № 24-21835-07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2018
ДО „ЛЕГИС” ООД ГР.ПЛОВДИВ ДО ПЕТКО ХРИСТОВ ШОЙЛЕКОВ ГР.СОФИЯ УЛ.”БИСТРИЦА” № 7 ВХ.Б ЕТ.1 АП.2 ДО „Я – МА ГЛОБАЛ” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ УЛ.”ЧЕТВЪРТИ ЯНУАРИ” № 34 ЕТ.3 АП.10 ДО „ФИНАС 64” ЕООД ГР.ПЛОВДИВ БУЛ.”6-ТИ СЕПТЕМВРИ” № 152
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-267582-16.07.2018 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8226-03.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 56784.519.1108, 56784.519.1108.2, 56784.519.1108.2.1, 56784.519.1108.2.2, 56784.519.1108.2.5, 56784.519.1108.2.7, 56784.519.1108.2.8, 56784.519.1108.2.9, 56784.519.1108.2.10, 56784.519.1108.2.11, 56784.519.1108.2.12, 56784.519.1108.2.13, 56784.519.1108.2.14, 56784.519.1108.2.15, 56784.519.1108.2.16, 56784.519.1108.2.17, 56784.519.1108.2.18, 56784.519.1108.2.19, 56784.519.1108.2.20, 56784.519.1108.2.21, 56784.519.1108.2.22, 56784.519.1108.2.23, 56784.519.1108.2.24, 56784.519.1108.2.25, 56784.519.1108.2.26, 56784.519.1108.2.27, 56784.519.1108.2.28, 56784.519.1108.2.29, 56784.519.1108.2.30, 56784.519.1108.2.31, 56784.519.1108.2.32, 56784.519.1108.2.33, 56784.519.1108.2.34, 56784.519.1108.2.35, 56784.519.1108.2.36, 56784.519.1108.2.37, 56784.519.1108.2.38, 56784.519.1108.2.39, 56784.519.1108.2.40, 56784.519.1108.2.41, 56784.519.1108.2.42, 56784.519.1108.2.43, 56784.519.1108.2.44, 56784.519.1108.2.45, 56784.519.1108.2.46, 56784.519.1108.2.47, 56784.519.1108.2.48, 56784.519.1108.2.49, 56784.519.1108.2.50, 56784.519.1108.2.51, 56784.519.1108.2.52, 56784.519.1108.2.53, 56784.519.1108.2.54, 56784.519.1108.2.55, 56784.519.1108.2.56, 56784.519.1108.2.57, 56784.519.1108.2.58, 56784.519.1108.2.59, 56784.519.1108.2.60, 56784.519.1108.2.61, 56784.519.1108.2.62, 56784.519.1108.2.63, 56784.519.1108.2.64, 56784.519.1108.2.65, 56784.519.1108.2.66, 56784.519.1108.2.67, 56784.519.1108.2.68, 56784.519.1108.2.69, 56784.519.1108.2.70, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8226-03.10.2018 г.

 

.                                                                                        Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

/ инж. Никола Бадев /

Дата на поставяне на таблото: 07.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:    21.11.2018 г.