Изходящ № 24-22377-07.11.2018 г.

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Актуално
Срок на уведомлението: 
14 дни
Дата на отпубликуване: 
22.11.2018
ДО МИРОСЛАВ ДОЙКОВ ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ УЛ.”МЛАДЕЖКИ ХЪЛМ” № 10 ДО ТОДОР ДОЙКОВ ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.216А ВХ.А ЕТ.6 АП.16 ДО ПЕТКО ТОДОРО ИЛИЕВ ГР-ПЛОВДИВ Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.178 ВХ.А ЕТ.5 АП.14 ДО ЙОРДАН ИВАНОВ ВАСКОВ ГР-ПЛОВДИВ УЛ.”НАРЦИС” № 3 ЕТ.3 АП.17
Документи: 
Публикация на:: 
Пловдив

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпили молби вх. № 01-315038-16.08.2018 г., вх. № 01-314974-16.08.2018 г., вх. № 01-314910-16.08.2018 г. и вх. № 01-314815-16.08.2018 г.подадени на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-8454-09.10.2018 г., засягащо имот с идентификатор 73122.33.19, 73122.3.82, 73122.15.158, 73122.1.24, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

 

Приложения:
1. Заповед № 18-8454-09.10.2018 г.

 

 

                                                                  Началник на СГКК – ГР. ПЛОВДИВ:…………………

                                                                                                                    / инж. Никола Бадев /

Дата на поставяне на таблото: 07.11.2018 г.

Дата на сваляне от таблото:    21.11.2018 г.