ЛЮБОМИРА ЛАЗАРОВА ЧЕРНЕВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ЛЮБОМИРА ЛАЗАРОВА ЧЕРНЕВА

Публикация на:: 
Велико Търново

            На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-24-09.01.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 18335.402.39 в с. Гърдевци, з-ще Шилковци, община Елена, собственост на Мария Йорданова Недева.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

Дата на поставяне на таблото: 12.02.2018 г.          Дата на сваляне от таблото: 27.02.2018 г.

Длъжностно лице: ............................ /инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,                                             

 

инж. ВЕСЕЛА ТОДОРОВА

Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново