МАРИЯНА МАНЕВА БОЯНОВА

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

МАРИЯНА МАНЕВА БОЯНОВА

Публикация на:: 
Велико Търново

На основание чл.49а, ал.1 от Закона за кадастъра имотния регистър (ЗКИР), Ви уведомяваме, че с протокол № 21-168-16.02.2018 г. на Служба по геодезия, картография и кадастър – гр. Велико Търново, са приети кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на поземлен имот 37160.504.29 в с. Кладни дял, з-ще Войнежа, община Велико Търново с неустановен собственик /по искане на Снежана Бонева Кидикова/.

            Материалите са на разположение в Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            В 14-дневен срок от получаването на това уведомително писмо можете да
направите писмени искания и възражения по приетите кадастрална карта и
кадастрални регистри пред Служба по геодезия, картография и кадастър гр. Велико Търново.

            Работното време на Служба по ГКК Велико Търново е всеки ден от 9 до 17.30 часа.

 

 

Дата на поставяне на таблото: 13.03.2018 г.         Дата на сваляне от таблото: 28.03.2018 г.

Длъжностно лице: ........................... /инж. Иван Анастасов/

 

 

С уважение,                                             

 

инж. Иван анастасов

и.д. Началник на Служба по геодезия,

картография и кадастър Велико Търново

Заповед РД-20-9/12.03.2018 г.