ОБЩИНА ВАРНА ГР.ВАРНА БУЛ.“ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ №43 АНА ЗДРАВКОВА КИРОВА ГР.РУСЕ, УЛ.“ЛУИ АЙЕР“ №9, ВХ.2, ЕТ.4 АНГЕЛ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ ГР. ВАРНА, УЛ.“СИЛИСТРА“ № 1, ЕТ. 8, АП. 42 АННИК СТАФАНОВА СИМЕОНОВА ГР.ВАРНА, Ж.К.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ.4,

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ОБЩИНА ВАРНА
ГР.ВАРНА
БУЛ.“ОСМИ ПРИМОРСКИ ПОЛК“ №43

АНА ЗДРАВКОВА КИРОВА
ГР.РУСЕ, УЛ.“ЛУИ АЙЕР“ №9, ВХ.2, ЕТ.4

АНГЕЛ ИЛИЕВ АЛЕКСАНДРОВ
ГР. ВАРНА, УЛ.“СИЛИСТРА“ № 1, ЕТ. 8, АП. 42

АННИК СТАФАНОВА СИМЕОНОВА
ГР.ВАРНА, Ж.К.“ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ.4, ВХ.7, ЕТ.3, АП. 27

АНТОНИ СЪБИНОВ СЪБЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ПЕТКО СТАЙНОВ“ №12, ВХ.7, ЕТ.3, АП.7

АТАНАСКА АТАНАСОВА МЕРСИНКОВА
ГР.ВАРНА, БУЛ.“СЛИВНИЦА“ №105, ВХ.Г, ЕТ.6, АП.56

„АТЛАНТИК-ГАМА-СТРОЙИНВЕСТ“ООД
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЦАРИБРОД“ №1

ВАСИЛ ЗДРАВКОВ КИРОВ
ГР.ВАРНА, УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ № 30 ЕТ.2 АТ.1

ВЕРА ГЕОРГИЕВНА МИНКОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“МАДАРА“ №6, ЕТ.8, АП.35

ГЕОРГИ БЛАГОЕВ БЛАГОЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ХАН МАЛАМИР“ №11

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НЕНОВ
ГР. ВАРНА, УЛ.“ГЕН КОЛЕВ №37

ГЕОРГИ ЛЮБЕНОВ СТОЯНОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №23, ВХ.А, ЕТ.3, АП.46

ДАНИЕЛА КОЛЕВА ИВАНОВА
ГР. ВАРНА, УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №32, ЕТ.7 АП. 22

ДИНКО СЪБЕВ СЪБЕВ
ГР. ВАРНА, УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №24,ВХ.Е, ЕТ.2, АП. 19

ДОБРОМИР БОРИСЛАВОВ АРНАУДОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ДРАГОМАН“ №17, ЕТ.2

ДОБРОМИР ЖЕЛЯЗКОВ МИХОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“РОЗА“ №18, ВХ.Г, ЕТ.7, АП.62

ДОЧО ПЕТКОВ ПЕТРОВ
ГР.ВАРНА, Ж.К.“ЧАЙКА“ БЛ.27 ВХ. Б ЕТ. 1 АП. 4

ЖЕЛЯЗКО ИЛИЕВ СТЕФАНОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №25, ВХ.Е, ЕТ.4, АП. 51

ЖИВКО ПАНАЙОТОВ МИЛЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ПЕТКО Ю. ТОДОРОВ“ №24 ЕТ.1, АП.1

ИВАН ЙОРДАНОВ ИВАНОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“КАЛАЧ“ №27

ИВАН ПЕТРОВ ИВАНОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №36, ЕТ.4, АП. 8

ИВАНКА ПОЛИХРОНОВА ПЛУГЧИЕВА
ГР. ВАРНА, УЛ. „ДОКТОР БАСАНОВИЧ“ № 11, ЕТ. 8, АП. 39

ИВЕЛИНА КЪНЧЕВА КЪНЧЕВА-ШАБАН
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №2-4, АП.15

ИЛИЯ СТОЯНОВ ПЕТРОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №22, ВХ.А, ЕТ.8, АП.128

КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВ ЙОВЧЕВ
ГР.ВАРНА, ЖК „ВЛАДИСЛАВ ВАРНЕНЧИК“ БЛ 309, ВХ 1, ЕТ 2, АП 6

КОСТА ИВАНОВ КОСТОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“, № 20, ВХ. А, ЕТ. 6, АП. 21

КРАСИМИР СТРАТИЕВ КАЛУДОВ
ГР.БЯЛА, УЛ.“БРЕГОВА‘ №28

КРИСТОФЪР МОРТЪН ЕДМЪНДС

ЛЮДМИЛА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЕВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №25, ВХ.А, ЕТ.6, АП. 94

МАРИНА БОЙКОВА ИВАНОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №2, ЕТ.4, АП.8

МАРИЦА ЕРВАНТ МОВСЕСЯН
гр. Варна, УЛ.“ СВ.КОНСТАНТИН/ДРУЖБА/“ № 2

МИЛЕНА СТОЯНОВА РУСЕВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ФЛОРА“ №8, ВХ.А, ЕТ.2, АП.7

МИЛКО ПЕТКОВ ДИМОВ
ГР. ВАРНА, СО „СЪЛЗИЦА“ №734

МИЛЮ ГЕОРГИЕВ МИЛЕВ
ГР. ВАРНА, УЛ. „ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“, БЛ. 23, ВХ. Е, ЕТ. 3, АП. 35

НИКОЛАЙ ДОБРЕВ КОЛЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №22, ВХ.Е, ЕТ.3, АП.33

НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВ ВАСИЛЕВСКИ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №34, ЕТ.2, АП.1

ПАВЕЛ ИВАНОВ ПАВЛОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №23, ВХ.А, ЕТ.3, АП.37

ПАНЧО ХРИСТОВ СТАНЧЕВ
С.ДУРАНКУЛАК,ОБЩ.ШАБЛА,ОБЛ.ДОБРИЧ, УЛ.“ТРЕТА“ №17

ПЕНКА КРАСИМИРОВА КАЛУДОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №32, ЕТ.2, АП.7

ПЕНКА СТОЯНОВА НЕДЕВА
ГР.ДОЛНИ ЧИФЛИК, УЛ.“ВИТОША“ №1

ПЕТРА ИВАНОВА ШИШКОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №25, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.45

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №23, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.44

ПЕТЪР ЕВГЕНИЕВ МИНЧЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №32, ЕТ.5, АП.14

ПЕТЯ ПЕТКОВА КИРОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №32, ЕТ.3, АП.10

ПЛАМЕН ВЛАДИМИРОВ ВАСИЛЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ХАРАЛАМБИ АНГЕЛОВ“ №34

ПЛАМЕН ДИМИТРОВ МИНКОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №34, ЕТ.7, АП.23

РАДКА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №22, ВХ.А, ЕТ.2, АП.30

РАДОСЛАВ ДОНЧЕВ ГАНЧЕВ ГР.ВАРНА, УЛ.“ПЪРВИ МАЙ“ №30, ЕТ.5, АП.20

РАНКО НИКОЛОВ РАНДЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №25, ВХ.А, ЕТ.6, АП.94

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ЩИЛЬОНОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ГЕНЕРАЛ КОЛЕВ“ №85, ЕТ.7 АП.25

СВЕТЛА ТОДОРОВА СТАЙКОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ДОКТОР БАСАНОВИЧ“ №53, ЕТ.6, АП.16

СИЛВИЯ СТРАХИЛОВА ВИДЕНОВА
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ“ №2, ЕТ.2, АП.1

СТАНИЛ СЛАВОВ СТАНИЛОВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №23, ВХ.Б, ЕТ.3, АП.45

СТОЯН ВИТАНОВ КОЛЕВ
ГР.ВАРНА, УЛ.“ЕВЛОГИ ГЕОРГИЕВ‘ №24, ВХ.А, ЕТ.2, АП.30

ЮЛИЯНА ТРИФОНОВА КАЛУДОВА
ГР. БЯЛА, ОБЛ. ВАРНА, УЛ. „КАП. ПЕТКО ВОЙВОДА“, № 21

МИРОСЛАВ ПЕТРОВ ВЛЪЧКОВ
ГР.ВАРНА,УЛ.“ДЕБЪР“№1“ ВХ.А

Публикация на:: 
Варна

В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-91241-28.03.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № 3 / 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри ,е издадена заповед за изменение на КККР № 18-4989-11.07.2017 г., засягащо имот с идентификатор 10135.2554.28, 10135.2554.31, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

Съгласно чл.54, ал.6 от  на ЗКИР, Заповедта подлежи на обжалване по реда на АПК пред Административен съд ГР. ВАРНА, чрез СГКК ГР. ВАРНА.

 

Дата: 11.07.2017 г.                                                       Началник на СГКК – ГР. ВАРНА:…………………

                                                                                                                        / инж. Красимира Божкова /