ТОДОРКА АТАНАСОВА ИВАНОВА гр. Дупница, ж.к.”Бистрица”, бл. 67, ет. 2, ап. 7 МАРГАРИТА КИРИЛОВА ДЖЕРМАНСКА гр. София, ж.к."Света Троица", бл.349, вх.А, ет.6, ап.21 ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ВЪЖАРСКИ гр.Дупница, ж.к."Пейо К.Яворов", бл.6, ет.8, ап.22 ГЕОРГИ

Версия за печатВерсия за печат
статус: 
Неактивно

ТОДОРКА АТАНАСОВА ИВАНОВА
гр. Дупница, ж.к.”Бистрица”, бл. 67, ет. 2, ап. 7

МАРГАРИТА КИРИЛОВА ДЖЕРМАНСКА
гр. София, ж.к."Света Троица", бл.349, вх.А, ет.6, ап.21

ЕВГЕНИ ЙОРДАНОВ ВЪЖАРСКИ
гр.Дупница, ж.к."Пейо К.Яворов", бл.6, ет.8, ап.22

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЪЖАРСКИ
гр.Дупница, ж.к."Пейо К.Яворов", бл.6, ет.7, ап.19

ЛАЛКА СТОЙКОВА ВЪЖАРСКА
гр. Дупница, ул.”Бистрица” №19, ет.2

РАЛИЦА ЛЕНИНОВА ЩЕРЕВА
гр. Дупница, ул.”Бистрица” № 21, ет.2

ЕЛЕНА БОРИСОВА КОВАЧЕВА-ДЯКОВСКА
гр. Дупница, ул.”Екзарх Йосиф” №1

Публикация на:: 
Кюстендил

      В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс и чл.70, ал.5 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-306738-04.10.2017 г., подадена на основание  чл. 58, ал. 1, т.1 от Наредба № РД-02-20-5 / 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9678-15.12.2017 г., засягащо имот с идентификатор 68789.607.344, 68789.607.345, 68789.607.345.1, за който в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

 

Приложения:
1. Заповед № 18-9678-15.12.2017 г.
2. скица-проект

 

 

Дата: 15.12.2017 г.                                                  Началник на СГКК – ГР. КЮСТЕНДИЛ:…………………

            / инж. Антон Младенов /