Уведомления

 • ДО: ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ ДО: ДОНКА ДОБРЕВА ВЕЛИКОВА

  ДО: ВЕЛИКО ИВАНОВ ВЕЛИКОВ
  ДО: ДОНКА ДОБРЕВА ВЕЛИКОВА

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-79387-20.03.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.523.12.2.20 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, кв.Сини Камъни, бл.1, вх.В, ет.7, ап.20.

  статус: 
  Актуално
 • До: НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ гр. РАЗГРАД ул. „Любен Каравелов” № 28

  До:
  НИКОЛАЙ МАРИНОВ НИКОЛОВ
  гр. РАЗГРАД
  ул. „Любен Каравелов” № 28

  Публикация на:: 
  Разград

  Дата на качване на сайта на АГКК /таблото на СГКК Разград: 20.04.2017г.

  Дата за сваляне от сайта /таблото:                                                28.04.2017г.

  Дл.лице: инж. Анета Гьокова

   

  У В Е ДО М Л Е Н И Е

   

  статус: 
  Актуално
 • ДО: „АВЛОН КЪМПАНИ“ЕООД

  ДО:
  „АВЛОН КЪМПАНИ“ЕООД

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-43256-16.02.2016 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

  статус: 
  Актуално
 • ДО ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВУЧКОВА НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРЯНОВСКИ КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

  ДО
  ХРИСТО ГЕОРГИЕВ РАНГЕЛОВ
  КАМЕЛИЯ ИВАНОВА ВУЧКОВА
  НИКОЛАЙ ИВАНОВ ДРЯНОВСКИ
  КИРИЛ ГЕОРГИЕВ НИКОЛОВ

  Публикация на:: 
  София - град

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, със Заявление рег. № 01-382020-08.12.2016г. от РЕФЛЕКС - М до Службата по геодезия, картография и кадастър СГКК София е заявено коригиране границите на сграда с идентификатор 68134.404.301.1.

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс е издадено уведомление до заинтересуваните лица.

  Със заявление рег. № 07-258-09.01.2017 г. от РЕФЛЕКС - М е поискано прекратяване на административното производство.

  статус: 
  Актуално