Уведомления

 • ДО ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ ДО ШЕНИЛ АХМЕДОВ САЛИЕВ

  статус: 
  Актуално

  ДО ИВАЙЛО АНГЕЛОВ СИМЕОНОВ
  ДО ШЕНИЛ АХМЕДОВ САЛИЕВ

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-193898-27.06.2017 г. от заявител Ташкен Неджмиева Имамоолу, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатор 65766.701.2402 и 65766.701.2403, с адрес: гр. Свищов, ул.“Стоян Михайловски“ №19-21-21а-23.

 • ДО ЙОРДАН СЛАВОВ ГЕНОВ ДО ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО ЙОРДАН СЛАВОВ ГЕНОВ
  ДО ТОДОРКА КОСТАДИНОВА ГЕНОВА

  Публикация на:: 
  Велико Търново

  На основание чл. 26, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-170956-08.06.2017 г. от заявител Любен Костадинов Каратодоров, до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) – Велико Търново, придружено от проект за изменение, е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на недвижимите имоти за поземлени имоти с идентификатори 10447.507.580 и 10447.507.581, с адрес: гр. Велико Търново,ул. „Колю Гайтанджията“ № 56.

 • До: ТРИФОНКА СТАМАТОВА АТАНАСОВА гр. София жк Дружба №284 вх.Е ап.3

  статус: 
  Актуално

  До:
  ТРИФОНКА СТАМАТОВА АТАНАСОВА
  гр. София жк Дружба №284 вх.Е ап.3

  Публикация на:: 
  Ямбол

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-116349-20.04.2017 г., подадена на основание  чл.56, ал.1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • ДО: СОБСТВЕНИЦИ НА АП.14 Адрес: бул.А.Стамболийски, бл.1, вхВ, ап.14

  статус: 
  Актуално

  ДО: СОБСТВЕНИЦИ НА АП.14
  Адрес: бул.А.Стамболийски, бл.1, вхВ, ап.14

  Публикация на:: 
  Сливен

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-179798-15.06.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.532.218.3.15 с адрес общ.Сливен, гр.Сливен, бул.А.Стамболийски, бл.1, вхВ, ап.15.