Уведомления

 • До ВАЛЕНТИН МИНЕВ ДЕНЕВ бул.“България“ № 156, ет.13

  статус: 
  Актуално

  До
  ВАЛЕНТИН МИНЕВ ДЕНЕВ
  бул.“България“ № 156, ет.13, ап.64
  гр.Пловдив

  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-108966-27.03.2018 г. от СТЕФАН ИВАЙЛОВ НЕШЕВ.

 • До ПЛАМЕН СПАСОВ ПЕТРОВ кв.“Запад“ № 68, вх.А, ет.3

  статус: 
  Актуално

  До
  ПЛАМЕН СПАСОВ ПЕТРОВ
  кв.“Запад“ № 68, вх.А, ет.3, ап.8
  гр.Търговище

  ЮРИ СПАСОВ ПЕТРОВ
  ж.к.“Сторгозия“ № 75, вх.Г, ет.3, ап..8
  гр.Плевен

  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-109063-27.03.2018 г. от СТЕФАН ИВАЙЛОВ НЕШЕВ.

 • До ИВАН ПЪШЕВ БЕНОВ кв.“Люлин“ бл.514, вх.В, ет.3,

  статус: 
  Актуално

  До
  ИВАН ПЪШЕВ БЕНОВ
  кв.“Люлин“ бл.514, вх.В, ет.3, ап.71
  гр.София

  ЕМИЛ ВЕСЕЛИНОВ БЕНОВ
  ул.“Яна“ /“Дървеница“/ № 1, вх.А,ет.3,ап.9
  гр.София

  МИТКА ДИМИТРОВА БЕНОВА
  ул.“Хаджи Димитър“ № 64
  гр.Плевен

  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 АПК повторно Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-109005-27.03.2018 г. от СТЕФАН ИВАЙЛОВ НЕШЕВ.

 • До ВИОЛЕТА ПАСКАЛЕВА ТРИФОНОВА ж.к.“Мара Денчева“ б

  статус: 
  Актуално

  До
  ВИОЛЕТА ПАСКАЛЕВА ТРИФОНОВА
  ж.к.“Мара Денчева“ бл.21, вх.В, ет.5, ап.13
  гр.Плевен

  Публикация на:: 
  Плевен

             На основание чл. 26, ал. 1 и ал.2 повторно АПК Ви уведомяваме, че в Службата по геодезия, картография и кадастър гр. Плевен /СГКК/ е открито административно производство  за изменение на одобрените кадастрална карта и кадастрални регистри /КККР/ на грПлевен  въз основа на подадено заявление вх. № 01-101146-21.03.2018 г. от КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ.