Уведомления

 • Дo: МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

  Дo: МАРИЯ СВЕТОСЛАВОВА МИХАЙЛОВА

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-186916-29.06.2015 г., подадено на основание  чл. 51, ал.

 • ДО ОБЩИНА РУСЕ пл. „Свобода” № 6 гр. Русе ДО ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ ул. „Младежка” № 142, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ап. 9 ж.к. „Трошево” гр. Варна ДО МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ПОПНИКОЛОВА ж.к. „Трошево” № 56, вх. 2, ет. 8, ап. 48 гр. Варна ДО ЕМИЛИЯ ПАНОВА ВЕЛ

  ДО
  ОБЩИНА РУСЕ
  пл. „Свобода” № 6
  гр. Русе

  ДО
  ДИМИТЪР НИКОЛОВ ПОПНИКОЛОВ
  ул. „Младежка” № 142, бл. 55, вх. 1, ет. 3, ап. 9
  ж.к. „Трошево”
  гр. Варна

  ДО
  МИГЛЕНА СТЕФАНОВА ПОПНИКОЛОВА
  ж.к. „Трошево” № 56, вх. 2, ет. 8, ап. 48
  гр. Варна

  ДО
  ЕМИЛИЯ ПАНОВА ВЕЛИКОВА
  ул. „Прага” № 9, вх. 2, ет. 6
  гр. Русе

  ДО
  ИВАН ПАНЕВ ИВАНОВ
  алея „Ела” № 6, вх. 1, ет. 8, ап. 29
  гр. Русе

  ДО
  ЦВЕТЕЛИНА ЧАВДАРОВА ЧЕНДОВА
  ул. „бачо Киро” № 53
  гр. София

  ДО
  ГЕРГАНА ЧАВДАРОВА ЧЕНДОВА
  ул. „бачо Киро” № 53
  гр. София

  ДО
  РАДКА НИКОЛОВА ПАНОВА
  ул. „Ангел Кънчев” № 16, вх. 1, ет. 2, ап. 3
  гр. Русе

  ДО
  РУЖА НИКОЛОВА МИХОЛИЧ
  бул. „цар Освободител” № 35
  гр. Русе

  ДО
  ЙОРДАНКА ИЛИЕВА ЧЕНДОВА
  ул. „Криволак” № 1, вх. 1, ет. 1, ап. 3
  гр. София

  ДО
  БИСЕРКА ПАНОВА ПАСЕВА
  ул. „Прага” № 9, вх. 2, ет. 8
  гр. Русе

  ДО
  ИВАНКА ПЕНЧЕВА БОДЖАКОВА
  бул. „цар Борис ІІІ” блок 58
  ж.к. „Лагера”
  гр. София

  ДО
  МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА СТЕФАНОВА
  ул. „Църковна независимост” № 19, вх. 1
  гр. Русе

  ДО
  ЦОНЮ КИРИЛОВ СТЕФАНОВ
  ул. „Плиска” № 83, вх. 2, ет. 7, ап. 18
  гр. Русе

  ДО
  РАДОСЛАВ ИВАНОВ КЪСМЕТСКИ
  ж.к. „Младост” 4, бл. 407, вх. 2, ет. 5, ап. 33
  гр. София

  ДО
  ИРЕНА РАДОСЛАВОВА КЪСМЕТСКА
  ж.к. „Младост” 4, бл. 418, вх. 2, ет. 9, ап. 42
  гр. София

  ДО
  МАРТИН РАДОСЛАВОВ КЪСМЕТСКИ
  ж.к. „Младост” 4, бл. 418, вх. 4, ет. 9, ап. 33
  гр. София

  Публикация на:: 
  Русе
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило Заявление вх. № 01-329021-25.10.2016 г., подадено на основание  чл. 56, ал. 1 от Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г.

 • Дo: ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА НЕВЕНА АСЕНОВА СИМЕОНОВА ХРИСТО НАУМОВ ШОПОВ ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА ШОПОВА- КАРАМФИЛОВА МИХАИЛ АСЕНОВ СИМЕОНОВ

  Дo:
  ЕВДОКИЯ ПЕТРОВА ПОПОВА
  НЕВЕНА АСЕНОВА СИМЕОНОВА
  ХРИСТО НАУМОВ ШОПОВ
  ЕЛИСАВЕТА НАУМОВА ШОПОВА-
  КАРАМФИЛОВА
  МИХАИЛ АСЕНОВ СИМЕОНОВ

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявеление вх. № 01-215582-18.07.2016 г. от Владимир Димитров Кочев, подадено на основание  чл. 51, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-961-10.02.2017г., засягащо сгради с идентификатори 68134.100.15.1 и 68134.100.15.2.

   

  Приложения:

  1. Заповед № 18-961-10.02.2017 г.

 • До АЛЕКСАНДРИНА ИВАЙЛОВА ЙОРДАНОВА До

  До
  АЛЕКСАНДРИНА ИВАЙЛОВА
  ЙОРДАНОВА

  До
  ДИМИТРИНА ХРИСТОВА ДИКОВА
  Чрез пълномощник
  СИЛВИЯ ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

  Публикация на:: 
  София - град
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 3 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 94-12282/04.03.2014 г., подадено на основание  чл. 51, ал. 3, от Закона за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1030-14.02.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 02659.2194.277, 02659.2194.488, 02659.2194.489 за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

  Приложения: