Уведомления

 • ДО ПРОЙКО ТОДОРОВ ПРОЕВ ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА ПРОЕВА-ТЕРЕЗОВА

  статус: 
  Актуално

  ДО
  ПРОЙКО ТОДОРОВ ПРОЕВ
  ВЕСЕЛКА ТОДОРОВА ПРОЕВА-ТЕРЕЗОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-289205-19.09.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал.

 • ДО „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  статус: 
  Актуално

  ДО
  „НЕО ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 07-6420-01.06.2016 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9529-11.12.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.305.66, 68134.305.126, 68134.305.135, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • До Стефчо Димитров Трендафилов Ани Радкова Трендафилова

  статус: 
  Актуално

  До Стефчо Димитров Трендафилов
  Ани Радкова Трендафилова

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 във връзка с чл. 61, ал. 3 от Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-230084-28.07.2017 г. до СГКК София, подадена на основание  чл. 51, ал. 3 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9177-30.11.2017 г., засягащо имоти с идентификатори 68134.4333.2928, 68134.4333.829, 68134.4333.2016, 68134.4333.2934, за които в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте вписан като собственик или носител на друго вещно право.

   

 • Дo: МАРИЯ ЯНЕВА ХРИСТОВА

  статус: 
  Актуално

  Дo:
  МАРИЯ ЯНЕВА ХРИСТОВА

  Публикация на:: 
  София - град

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 на Административно процесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпила молба вх. № 01-299106-27.09.2017 г., подадена на основание  чл. 51, ал. 1, т. 2 на Закон за кадастъра и имотния регистър е издадена заповед за изменение на КККР № 18-9289-05.12.2017 г., засягащо сграда с идентификатор 68134.1383.319.1, за която в кадастралния регистър на недвижимите имоти сте заинтересовано лице.