Уведомления

 • ДО ГЕНОВЕВА БОЙЧЕВА ВЪЛКОВА ДО ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАНЕВ ДО ДИАНА ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА ДО ОБЩИНА ШУМЕН ДО „ВИК ШУМЕН” ООД

  ДО
  ГЕНОВЕВА БОЙЧЕВА ВЪЛКОВА

  ДО
  ХРИСТО ДИМИТРОВ ГАНЕВ

  ДО
  ДИАНА ВАСИЛЕВА БОЙЧЕВА

  ДО
  ОБЩИНА ШУМЕН

  ДО
  „ВИК ШУМЕН” ООД

  Публикация на:: 
  Шумен
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 53б, ал. 5, т. 1 от ЗКИР, инж. Йовко Йовчев – Началник на СГКК-Шумен, след като се запознах с административна преписка по Заявление вх. № 01-332730-27.10.2016 г. констатирах следното:

   

  Предмет на искането.

 • ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АП. 13 ГР.СЛИВЕН, УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР БЛ.13, ЕТ.4, АП.13

  ДО: СОБСТВЕНИЦИТЕ НА АП. 13
  ГР.СЛИВЕН, УЛ.ХАДЖИ ДИМИТЪР
  БЛ.13, ЕТ.4, АП.13

  Публикация на:: 
  Сливен
  статус: 
  Актуално

  На основание чл. 61, ал. 3 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено заявление рег. № 01-63339/07.03.2017г. до Служба по геодезия, картография и кадастър (СГКК) - гр.Сливен е започната процедура по изменение на кадастралната карта и кадастралния регистър на гр.Сливен за недвижим имот с идентификатор 67338.550.13.1.16 с адрес: гр.Сливен, бул. "Хаджи Димитър", бл. 13, ет. 4, ап. 16.

 • ДоЦветелина Любенова Кирилова

  ДоЦветелина Любенова Кирилова

  Публикация на:: 
  Монтана
  статус: 
  Актуално

  На основание чл.26, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомяваме, че по повод подадено Заявление вх.№ 01-52446-23.02.2017 г. от Пламен Йорданов Димитров, чрез пълномощника му Вергил Гешов Вергилов, придружено от необходимите документи за изменение, е започната процедура по изменение на Кадастраната карта (КК) и Кадастралния регистър на недвижимите имоти (КРНИ) на гр.Лом, община Лом, обл.Монтана, за поземлен имот с идентификатор 44238.502.356, (за който в КРНИ сте записана като един от собствениците), с административен адрес: гр.Лом.

 • ДО Г-ЖА АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ШОКОВА гр.София, ул. Погледец №24, вх.Б, ет.5, ап.33

  ДО
  Г-ЖА АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ШОКОВА
  гр.София, ул. Погледец №24, вх.Б, ет.5, ап.33

  Публикация на:: 
  Смолян
  статус: 
  Актуално

  В изпълнение на чл. 61, ал. 1 и ал.3 на Административнопроцесуалния кодекс с настоящето Ви  уведомяваме, че по повод на постъпило заявление вх. № 01-13018-18.01.2017 г., подадено на основание чл.70, ал. 5 от Наредба № РД-02-20-5/15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри, е издадена заповед за изменение на КККР № 18-1320-27.02.2017 г., засягащо нанасяне на сграда с проектен идентификатор 40498.602.0.1, в рамките на поземлени имоти с идентификатори 40498.602.813 и 40498.602.814.